20. června 2018
TEPLICE
Start v 16.00 hodin

V roce 2018 se T-Mobile Olympijský běh uskuteční ve středu 20. června.
Těšit se můžete na zlaté závody v Praze, Brně a Ostravě a na dalších více než 80 běhů po celé České republice.
Registrace jsou spuštěny, stačí si vybrat konkrétní závod a přihlásit se.

Trať hlavního závodu na 5 km:
pěšiny a asfaltové cesty v Zámecké zahradě a přilehlém okolí (Teplice)

KROS – KATEGORIE

 

Vložené závody

Závod pro vozíčkáře: 1 km  //  Dětské závody trasy: 0,5 km (děti 5 – 10 let), 1 km (děti 10 – 15 let)
startovní balíčky pro děti

Prezentace a přihlášky
vyplňte předem na adrese
www.olympijskybeh.cz
nebo v den závodu
> v kanceláři závodu
> v prostoru startu

Startovné:

Bude upřesněno!

PŘEDEM XX
+ příspěvek na Olympijskou nadaci (dobrovolné)
+ 100 Kč za unikátní tričko závodu při registraci online
Uzávěrka přihlášek do 20. 6. 2018 do 12.00 hodin

NA MÍSTĚ XX
v den závodu + příspěvek na Olympijskou nadaci
Uzávěrka přihlášek 30 min před startem.

Děti do 15-ti let zdarma

Start a cíl:
Zahradní dům – Zámecké náměstí Teplice

Občerstvení:
zajišťuje pořadatel
v prostoru cíle/startu – voda, oplatka

Zázemí:
uložení osobních věcí
a převlečení ve stanu u startu

Parkování:
v ulici U zámku + parkoviště u vstupu do Zámecké zahrady – u bývalé plovárny

Vyhlášení výsledků:
proběhne v prostoru startu
a cíle půl hodiny po doběhnutí posledního závodníka

Pojištění:
Všichni účastníci jsou povinni zabezpečit si individuální zdravotní pojištění. Organizátor
nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodě.

Závodníci mladší 18 let:
dodají písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců

Bližší info na telefonu: 776 155 273

Všichni závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí!
Změna programu závodu vyhrazena.