Otevřený závod v obřím slalomu
a výstup do svahu

SKIALPSPRINT – Memoriál Jiřího Lajperta
9. ročník

Bouřňák – Krušné hory
24. března 2018

Skialpsprint
Skialpsprint
Skialpsprint

DVĚ KATEGORIE

1. Horská služba (sjezd s Kanadskými saněmi) / 2. Veřejnost

ZÁVOD

– dvoukolový skialpinistický nebo pěší výstup a následný sjezd
– výstup po sjezdovce (převýšení 150 m) a následný sjezd v branách obřího slalomu
– celé 2x za sebou


Časové handicapy
budou uvedeny při výkladu tratě (po losování), stejně jako veškerá pravidla pro závod.
Obří slalom podle platných Pravidel lyžařských závodů – alpské disciplíny.

Prezentace:
do 9.00 hodin

Losování, pravidla, výklad tratě:
9.15 hodin

Prohlídka tratě:
9.30 hodin

Start:
10.00 hodin

Startovné:
200 Kč na místě
100 Kč pro přihlášené předem

Kategorie:
A: do 41-ti let (včetně)
B: nad 41 let
(zvlášť Horská služba
a zvlášť veřejnost)

Ředitel závodu:
Pavel Antl

Velitel tratě obřího slalomu:
Pavel Matouš

Velitel tratě fyzické etapy:
Josef Malina

Technické zajištění:
oddíl alpských disciplín Loko Teplice

Zdravotní zajištění:
Horská služba Bouřňák

Vyhlášení výsledků:
30 minut po dokončení závodu
(pod sjezdovkami)
Budou vyhodnoceni zvlášť členové
Horské služby a zvlášť ostatní.
1. až 3. místo – diplom, věcné ceny.

Večer po závodu posezení
pro všechny závodníky
a rodinné příslušníky!
Informace při vyhlášení výsledků.

Všichni závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí!
Změna programu závodu vyhrazena.